نرم افزار گردش مجازی | گردشگری ایران

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی حافظیه نسخه اندروید

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی حافظیه نسخه اندروید

    قابل اجرا بر روی اندروید نسخه ۲٫۳ به بالا می باشد . برای استفاده از همه امکانات نرم افزار، باید آنرا فعال نمایید . طراحی نرم افزار به گونه ایست که بر روی ادامه مطلب

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی پاسارگاد نسخه اندروید

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی پاسارگاد نسخه اندروید

    قابل اجرا بر روی اندروید نسخه ۲٫۳ به بالا می باشد . برای استفاده از همه امکانات نرم افزار، باید آنرا فعال نمایید . طراحی نرم افزار به گونه ایست که بر روی ادامه مطلب

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی تخت جمشید نسخه اندروید

نرم افزار گردش مجازی کاملا سه بعدی تخت جمشید نسخه اندروید

قابل اجرا بر روی اندروید نسخه ۲٫۳ به بالا می باشد . برای استفاده از همه امکانات نرم افزار، باید آنرا فعال نمایید . طراحی نرم افزار به گونه ایست که بر روی دستگاه های ادامه مطلب