گردشگری ایران

برچسب: نقش برجسته بلاش

  • نقش برجسته بلاش

    نقش برجسته بلاش

    در دامنه کوه بیستون و در چهار صد متری شمال شرقی نقش برجسته گودرز، تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به بلندی 5/2 متر دیده می شود که در سه وجه آن ، نقوش حجاری شده ای با برجستگی کم قرار دارد. در این تخته سنگ “بلاش” یکی از پادشاهان اشکانی در ایران زمین  که نشانی […]