گردشگری ایران

برچسب: نو انبار ساری

  • آب انبار نو ساری

    آب انبار نو ساری

        آب انبار نو كه در گویش زیبای ساروی ها به نو انبار معروف است، در خیابان قارن، در محله‌ ای به همین نام در شهر ساری واقع شده است. بانی این آب انبار قجری این بار خانمی به نام خورشید خانم از خاندان کنی هاست که از شهرت بسزایی در شهر ساری برخوردار…