گردشگری ایران

برچسب: نکات مهم برای سفر با خودرو شخصی

  • نکات مهم برای سفر با خودرو شخصی

    نکات مهم برای سفر با خودرو شخصی

      اشنا نبودن رانندگان با برخی از اصول رانندگی باعث خسارات سنگین جانی و مالی می شود. تلاش کنید درست برانید تا دچار مشکل نشوید. هر چند به گفته کارشناسان سرعت غیر مجاز ، مهم ترین عامل تصادف در جاده های کشور است اما آشنایی با فنون رانندگی می تواند تا مقدار زیادی از تصادف […]