گردشگری ایران

برچسب: هتل ساحلي پرديس مباركه

  • هتل ساحلي پرديس مباركه

    هتل ساحلي پرديس مباركه

    هتل ساحلي پرديس مباركه هتل ساحلي پرديس مباركه در فاصله 40 كيلومتري از شهر اصفهان قرار دارد و تنها هتل از اصفهان تا زرين شهر مي باشد…هتل ساحلي پرديس مباركه در سال 1389 تاسيس گرديده است و با فاصله كمتر از 10 متر تا حاشيه رودخانه زاينده رود و قرار گيري در دل طبيعت و […]