گردشگری ایران

برچسب: هخامنشی

  • نارنجستان قوام – شیراز

    نارنجستان قوام – شیراز

    نارنجستان قوام – شیراز نارنجستان قوام متعلق به خاندان قوام الملک بوده است . عمارت نارنجستان بعنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیت ها و دیگر مردم و همچنین محل تشکیل جلسه های عمومی و نشست های بزرگان و اشراف در زمان قاجاریه مورد استفاده قرار می گرفته است. خاندان قوام الملک از خانواده های مقتدر […]

  • نهر داریون- شوشتر

    نهر داریون- شوشتر

    نهر داریون- شوشتر داریون نهری است در شوشتر که از رود شطیط جدا می شود و دوباره به ان ملحق می گردد.این نهر داریوش یا دارا نیز نام دارد و در زمان داریوش هخامنشی حفر شده است. نهر داریوش یکی از یادگارهای دوران ساسانی است که در دوره پهلوی مرمت هایی در سازه های آن […]