هزینه های سفر | گردشگری ایران

فصلهای گردشگری و هزینه های سفر

فصلهای گردشگری و هزینه های سفر

در اینجا واژه “فصل” اصطلاحاً مورد استفاده قرار گرفته و لزوماً دوره آن به میزان ماه های یک فصل نمی باشد. به عنوان مثال تعطیلات ۲۲ بهمن و یا نوروز فصل شلوغی است در صورتیکه ادامه مطلب