گردشگری ایران

برچسب: هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند

  • چرا هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند؟

    چرا هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند؟

    کارشناسان پزشکی هوایی معتقدند برای این ادعا که تغییرات جوی سبب باد کردن پاها در هواپیما می شود، دلیلی در دست نیست. آنان اطمینان می دهند که دلیل باد کردن پاها در هواپیما، همان دلیل باد کردن پا بر روی زمین، یعنی عدم تحرک و فعالیت است. در واقع قلب تنها عضو بدن نیست که […]