گردشگری ایران

برچسب: هگمتانه

  • معبد اناهیتا – کنگاور

    معبد اناهیتا – کنگاور

    معبد اناهیتا – کنگاور نیایشگاه آناهیتا بنایست تاریخی که امروزه در شهر کنگاور واقع شده است.کنگاور در میانه راه امروزی همدان کرمانشاه و بر سر راه تاریخی هگمتانه تیسفون قرار گرفته. این بنا دارای 220 متر درازا و 210 متر پهنا و کلفتی دیوار محیطی آن به 18/5 متر می رسد.فراز این اثر تاریخی ردیفی […]