گردشگری ایران

برچسب: وارونه بافي

  • دوره چین بافی(وارونه بافی)

    دوره چین بافی(وارونه بافی)

                  یکی از صنایع دستی تزیینی- کاربُردی ایران “دوره چین بافی” نام دارد، که قدمــــت آن بالغ بر ۲۰۰ سال می رسد و توسط عشایر ایل قشقایی استان فارس تولید می گردد. این دست بافته که چله کشی آن مانند گلیم است به روش بافت پود پیچی بافته می […]