گردشگری ایران

برچسب: وستاو فلوبر

  • غرور بی‌ دلیل را فراموش كنید.(گوستاو فلوبر)

    غرور بی‌ دلیل را فراموش كنید.(گوستاو فلوبر)

      غرور بی‌ دلیل را فراموش كنید… «سفر كردن انسان‌ها را فروتن می‌كند، زیرا در سفر است كه شما پهناور بودن جهان و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی می‌كنند را كشف می‌كنید.» از «گوستا و فلوبر» دیدن كشورهای مختلف، عجایب طبیعی، مخلوقات گوناگون و وسعت جهان و پدیده‌‌های عجیب و غریب آن می‌تواند […]