پرسش های مهم هنگام استقرار در هتل | گردشگری ایران

پرسش های مهم هنگام استقرار در هتل

پرسش های مهم هنگام استقرار در هتل

  وقتى مسافرى وارد شهرى مى شود و درهتلى سکونت اختیار مى کند سؤالاتى به شرح زیر را پیش رو خواهدداشت: –    نحوه آشنائی با جاذبه های گردشگری، موزه ها، ییلاقها، آثار تاریخى، پارکها و ادامه مطلب