گردشگری ایران

برچسب: پل تمیجان رودسر

  • پل تمیجان،رودسر

    پل تمیجان،رودسر

      اين پل بر روي رودخانه نسبتاً پر آب تميجان ، در آبادي تميجان و بين رودسر و املش واقع گرديده و ظاهراً بناي اوليه آن از آثار دوره صفويه است که در دوره قاجاريه تعمير و بازسازي شده است. اين پل در مسير راهي قرار گرفته که در دوره صفويه در سراسر مازندران و […]