گردشگری ایران

برچسب: چارباغ روستای چالهما

  • عمامه و چارباغ روستای چالهما

    عمامه و چارباغ روستای چالهما

    عمامه : نام محلی است که در زیر عکس آن را می بینید. از قدیم این سنگ که فرورفتگی آن همانند عمامه است به این نام در میان اهالی مشهور بوده است و برای آن تقدس خاصی قائل هستند. در مناسبتهای مذهبی به این مکان که در بالای کوهی به همین نام قراردارد برای زیارت […]