گردشگری ایران

برچسب: چاه های تلا

  • چاه های تلا،قشم

    چاه های تلا،قشم

    چاه های تلا،قشم در لافت و در جوار قلعه نادری حلقه های چاه آب فراوانی به چشم می خورد كه مردم سخت كوش منطقه با زحمت زیاد در دل سنگهای شیست كفه انتهای محوطه حفر كرده اند . تل مشرف به این چاه ها هدایت می كند و چون كفه چاهها به به لایه گچی…