گردشگری ایران

برچسب: چشمه آب معدنی

  • چشمه آب معدنی باباگرگر – قروه

    چشمه آب معدنی باباگرگر – قروه

    چشمه آب معدنی باباگرگر – قروه در روستای باباگرگر ،در 18 کیلومتری شمال شرقی شهرستان قروه ،چشمه ای جوشان همیشه می خروشد که به آن (دنگز)می گویند. این چشمه در استخری عمیق و مدور به محیط  200 متر جمع می شود این چشمه پر آب دارای آبی است که رنگ آبی است که رنگ آن […]

  • آب درمانی

    آب درمانی

    آب درمانی یکی از جابه ها و امتیازات ایران برای توریسم درمانی در حوزه آب درمانی است.به طوری که بیش از هزار چشمه آب درمانی در کشور شناسایی شده است.   همچنین قیمت ارزان خدمات نسبت به دیگر کشورهای منطقه از جمله دیگر مزایای ایران برای فعالیت در این حوزه به شمار می رود.به  گفته […]