گردشگری ایران

برچسب: چشمه ها و آبشارها

  • راهنما کیست ؟

    راهنما کیست ؟

          دستنوشته جناب آقای عباس پیرمرادیان از آشنایی با یک راهنمای تور کهنه کار کرمانی : در تاریخ بیست وششم وبیست و هفتم دی ماه امسال برای برنامه ریزی گردهمایی روز جهانی راهنما در دوم اسفند که امسال در کرمان و بم برگزار میگردد همراه با دوست و همکار عزیزم مسعود عبداللهی سفری…