گردشگری ایران

برچسب: چشمه گور بهرام آسپاس

  • چشمه گور بهرام آسپاس

    چشمه گور بهرام آسپاس

          در کنار روستای آسپاس چشمه‌ای قراردارد که نقل شده بهرام گور درهنگام شکار در آن فرو رفته‌است. بیشه زارهای سرسبز وقلعه بهرام گور و کوه شکارگاه و…. از جمله جاهای دیدنی مجاور این چشمه‌است.