گردشگری ایران

برچسب: کاخ

  • موزه سنگ طاق بستان – کرمانشاه

    موزه سنگ طاق بستان – کرمانشاه

    موزه سنگ طاق بستان – کرمانشاه     نام موزه ای در محوطه تاریخی طاق بستان در شهر کرمانشاه است. که در حدود ۴۵ اثر سنگی مربوط به دوره های اسلامی و ساسانیان در آن نگهداری می شود.     همچنین این موزه شامل ۱۴ سرستون مربوط به دوران ساسانیان است که برای ساخت کاخی […]