گردشگری ایران

برچسب: کاروانسرای کلمرد

  • کاروانسرای کلمرد -طبس

    کاروانسرای کلمرد -طبس

    کاروانسرای کلمرد -طبس     کاروانسرای کلمرد قدیم و جدید در کنار هم قرار دارند. قدیمی بر اثر گذر زمان از بین رفته و تنها خرابه ای از آن بجای مانده ، اما کاروانسرای جدید کاملا سالم ، در کنار جاده ای که حالا کم تردد است شکوه و تنهایی خاصی دارد.یکی از ویژگیهای این […]