گردشگری ایران

برچسب: کارگاه خانوادگی

  • کارگاه خانوادگی سفال / روستای سلیم آباد تنکابن

    کارگاه خانوادگی سفال / روستای سلیم آباد تنکابن

    کارگاه خانوادگی سفال / روستای سلیم آباد تنکابن در کُنه روستایی بکر، خانواده‌ای هنرمند، خاک را با صنعت دست درآمیختند. اکنون سالیانیست که آثار سفالی خانواده محبی نام روستای کوچک سلیم آباد را سر زبان ها آورده است. منبع:روستاهای ایران