گردشگری ایران

برچسب: کتابهای ایرانگردی

  • معرفی کتاب (سفر به گیلان)

    معرفی کتاب (سفر به گیلان)

              آشنایی با استان گیلان استان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱کیلومتر مربع از سمت شرق توسط رود سفید تمشک مابین چابکسر و رامسر از استان مازندران و از سمت غرب توسط رود آستاراچای از جمهوری آذربایجان جدا گردیده است . رشته کوه البرز با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متری همانند دیواری در شرق […]