گردشگری ایران

برچسب: کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

  • معرفی کتاب (تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم)

    معرفی کتاب (تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم)

      در واقع گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است . توجه قابل ملاحظه و افراد و برنامه ریزان و دولتها در مورد مسئله پایداری و مدیریت در سه دهه پایانی قرن بیستم به نظر می رسد تقاضا…