گردشگری ایران

برچسب: کتاب پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره

  • معرفی کتاب (پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره)

    معرفی کتاب (پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره)

          در سالهای اخیر کوشش های مستمری برای توسعه دانش هتلداری انجام شده و کتابهای متعددی به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله کتاب هتل های پنج ستاره را می توان نام برد . اگر چه نام کتاب حاضر به گونه ای آرمانی هتل های پنج ستاره انتخاب شده است […]