گردشگری ایران

برچسب: کدهای جهانی اخلاق

  • کدهای جهانی اخلاق برای گردشگری

    کدهای جهانی اخلاق برای گردشگری

            کدهای جهانی اخلاق گردشگری در پی آن است تا اصول نهادینه‌ای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمانان می‌تواند منجر به ایجاد رفتارهای بهینه شود معرفی و آن‌ها را بسط و گسترش دهد. فراخوان رسمی برای تصویب یک نظامنامه اخلاقی در قطعنامه نشست سازمان جهانی گردشگری در…