گردشگری ایران

برچسب: کشتارگاه زنجان

  • بنای کشتارگاه / شهرستان زنجان

    بنای کشتارگاه / شهرستان زنجان

      موقعیت طبیعی بنای معروف به کشتارگاه در ضلع جنوب غربی شهرستان زنجان و در جاده کمربندی زنجان واقع گردیده است. این بنا با فاصله­ ی تقریبی 700 متر از زنجان رود قرار گرفته است. موقعیت فعلی این بنا در محله­ ی قدیمی معروف به توپ آغاجی در ضلع جنوب غربی شهر قرار گرفته است […]