گردشگری ایران

برچسب: گردشگري بين المللي

  • معرفی کتاب(گردشگري بين المللي)

    معرفی کتاب(گردشگري بين المللي)

      كتاب “گردشگري بين المللي” از مجموعه “تجارت در هزاره سوم” توسط موسسه انتشارات اميركبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد. مجموعه غني و 15 جلدي کتابهاي تجارت در هزاره سوم که با نگاه به تحولات آتي ايران و جهان ترجمه و تدوين شده سعي دارد تا با ارائه عناوين متعددي در زمينه هاي…