گردشگری ایران

برچسب: گردشگری استان زنجان

  • دانلود مسیرهای عمومی گردشگری استان زنجان

    دانلود مسیرهای عمومی گردشگری استان زنجان

          در این فایل که به صورت PDF ارائه شده است شناسه مسیرهای عمومی گردشگری استان چهارمحال و بختیاری معرفی شده اند. این شناسه ها توسط معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ارائه شده است.