گردشگری ایران

برچسب: گردشگری روستایی

 • گردشگران دور از هیاهوی شهری کشاورزی می کنند

  گردشگران دور از هیاهوی شهری کشاورزی می کنند

    گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ایالات متحده آمریکا، در سال ۱۹۹۲، بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت از انواع تفریحات روستایی برخوردار شده اند. این در حالی است که گردشگری روستایی یک روند دو سویه، اقتصادی را در نواحی […]

 • تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

  تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

        نویسندگان 1سهیلا بورقانی فراهانی؛ 2علی اکبر فرهنگی؛ 3سحر مشهدی 1استادیار، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران 2استاد، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران 3دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران چکیده روستای گرمه (واقع در شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان) روستایی کویری است و با توجه به محرومیت و دشواری اشتغال این […]

 • بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

  بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

      نویسندگان 1سیمین تولایی؛ 2وحید ریاحی ؛ 3حسن افراخته؛ 4احمد شعبانی 1استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 2استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 3استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی چکیده گردشگری روستایی در استان […]

 • فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

  فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

        نویسندگان 1عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ 2داوود مهدوی؛ 3مهدی پورطاهری 1دانشگاه تربیت مدرس، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2دانشگاه تربیت مدری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 3دانشگاه تربیت مدرس، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده مفهوم پایداری در صنعت گردشگری، طی چند دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین و در عین […]

 • تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)

  تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)

      نویسندگان محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینة توسعة روستایی است که در سال‌های اخیر به منظور توسعة روستایی و کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است. . در تحقیق پیشِ رو با کمک چارچوب تحلیلی معیشت […]

 • ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

  ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

      نویسندگان 1منصور غنیان؛ 2فضیله خانی؛ 3لیلا بقایی 1استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 2دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران 3کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خورستان چکیده گردشگری و کارآفرینی از جمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب می‌شوند. بدون شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و […]

 • اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش چهارم)

  اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش چهارم)

      Demonstration effectاثر تظاهري: افزايش تعداد گردشگران در يك مقصد، اثرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي زيادي را براي جوامع ميزبان به همراه دارد. كه از جمله مهمترين اين اثرات ، تقليد است كه ساكنان محلي برخي از جوامع تمايل به تقليد از رفتار گردشگران را دارند. لذا ويژگيهاي رفتاري آنها را به خود […]