گردشگری ایران

برچسب: گردشگری ورزشی با طعم صید

  • گردشگری ورزشی با طعم صید

    گردشگری ورزشی با طعم صید

    یکی از شاخه های گردشگری، گردشگری ورزشی، به ویژه صید و صیادی است. صید و صیادی گاه برای امرار معاش و گاه فقط به قصد تفریح و وقت گذرانی صورت می گیرد. در این میان صیادی یا ماهیگیری در رودخانه ها توسط افرادی که شغلشان صیادی نیست، نوعی از گردشگری است که این روزها رونق…