گردشگری ایران

برچسب: گردشگر آلمانی

  • عباسی که میلیاردر شد!!

    عباسی که میلیاردر شد!!

    عباسی که میلیاردر شد چند سال پیش در یک شب بارانی دو گردشگر آلمانی سوار بر موتور به دنبال یک مکان امن بودند که شب را به صبح برسانند به خانه ی عباس یک روستایی بود پناه بردند. عباس از مهمانان خود با یک چای آتشی و غذای محلی پذیرایی کرد سادگی پذیرایی خانواده عباس […]