گردشگری ایران

برچسب: گردنه بیژن

  • گردنه بیژن – سی سخت

    گردنه بیژن – سی سخت

    گردنه بیژن -مرتفع ترین گردنه ایران گردنه ی بیژن بزرگ با ۳۲۰۰ متر ارتفاع در ۶ کیلومتری شمال شرقی سی سخت مرتفع ترین گردنه ی ماشین رو در کشور است. این گردنه به یاد بیژن، پهلوان نامی لشکر کیخسرو، بیژن نامیده شد. در فصل زمستان به خاطر وجود برف در جاده، نمی توان راهی آنجا…