گرمسار | گردشگری ایران

گنبد نمکی کوهدشت کهن، گرمسار

گنبد نمکی کوهدشت کهن، گرمسار

گنبد نمکی کوهدشت کهن، گرمسار گنبد نمکی کوهدشت گرمسار در موقعیت جغرافیایی N351454 E540926 در استان سمنان واقع است. معدن کوهدشت در جنوب شرقی گرمسار و در شرق تهران واقع و جزء سازند قم است. ادامه مطلب