گردشگری ایران

برچسب: گل های نادر در استان گیلان

  • گل سوسن چلچراغ / روستای داماش گیلان

    گل سوسن چلچراغ / روستای داماش گیلان

    گل سوسن چلچراغ از اواسط خرداد گل می دهد و گل های آن تا نیمه تیرماه پایدار می ماند و محل رویش آن در ایران، در روستای داماش در بخش عمارلو از توابع رودبار است. سوسن چلچراغ ارزش و شهرت ملی و جهانی دارد و بسیار آسیب پذیر است به طوری که درصورت نابودی، پرورش…