گردشگری ایران

برچسب: گنبد سبز

  • گنبد فیروز شاهی – تربت جام

    گنبد فیروز شاهی – تربت جام

    گنبد فیروز شاهی – تربت جام     يكي از بناهاي مشرف بر صحن مزار شيح جام « گنبد فيروز شاهي » است . اين بنا در ضلع غربي مجموعه قرار دارد . بناي مزبور داراي نقشه اي چليپايي شكل و چهار ايواني است كه بر فراز آن گنبدي بلند به رنگ فيروزه اي قرار…