دسته‌ها
استان زنجان عکس

جاذبه‌های شهر زنجان/عکس

شهر زنجان در شمال غرب ایران یکی از شهرهای دیدنی ایران است.این استان با آثار طبیعی همچون غار کتله خور و آثار تاریخی چون گنبد سلطانیه یکی از مناطق دیدنی ایران است.

جاذبه‌های شهر زنجان

جاذبه‌های شهر زنجان1

جاذبه‌های شهر زنجان2

جاذبه‌های شهر زنجان3

جاذبه‌های شهر زنجان4

جاذبه‌های شهر زنجان5

جاذبه‌های شهر زنجان6

جاذبه‌های شهر زنجان7

جاذبه‌های شهر زنجان8

جاذبه‌های شهر زنجان9

جاذبه‌های شهر زنجان10

جاذبه‌های شهر زنجان11

جاذبه‌های شهر زنجان12

جاذبه‌های شهر زنجان13

جاذبه‌های شهر زنجان14

جاذبه‌های شهر زنجان15

جاذبه‌های شهر زنجان16

جاذبه‌های شهر زنجان17

جاذبه‌های شهر زنجان18

جاذبه‌های شهر زنجان19

جاذبه‌های شهر زنجان20

جاذبه‌های شهر زنجان21

جاذبه‌های شهر زنجان22

منبع:chn.ir

جاذبه‌های شهر زنجان

دسته‌ها
آلبوم زمان استان زنجان تاریخی

گنبد سلطانیه از گذشته تا حال

گنبد سلطانیه  از گذشته تا حال

 تصاویری از گنبد سلطانیه در زمانها گذشته و حال

گنبد سلطانیه 345

گنبد سلطانیه زنجان -سال ۱۲۳۸ خورشیدی(www.yazdnegar.ir)

گنبد سلطانیه 1252

گنبد سلطانیه سال ۱۲۵۲ شمسی( www.soltanieh.mihanblog.com)

سلطانیه 3

گنبد عظیم سلطانیه در سال ۵۴ ( www.diyalogham.blogsky.com)

گنبد سلطانیه

 گنبد سلطانیه

۱۹۶۸میلادی / ۱۳۴۷ هجری شمسی( www.soltanieh.mihanblog.com)

گنبد سلطانیه 3445

ضلع جنوبی گنبد سلطانیه

پنجم دی ماه سال۱۳۴۲( www.diyalogham.blogsky.com)

گنبد 34

بازدید توریست های فرانسوی از گنبد سلطانیه

پنجم دی ماه سال۱۳۴۲( www.diyalogham.blogsky.com)

و هم اکنون گنبد سلطانیه

گنبد 344

گنبد 2

گنبد 467

گنبد 457