گردشگری ایران

برچسب: گورستان

  • نیایشگاه مهری – مراغه

    نیایشگاه مهری – مراغه

    نیایشگاه مهری – مراغه در حدود ۶ کیلومتری جنوب شرقی مراغه روستای بزرگی به نام ورجوی واقع شده است. در قسمتی از روستا یک گورستان بزرگ و تاریخی وجود دارد و در آن قبرهایی دیده می‌شود که بر روی آن‌ها صندوق‌های سنگی منقوش و یا قوچ سنگی نهاده شده است. همچنین بر روی تعدادی از…

  • امامزاده طاهر – مهرشهر کرج

    امامزاده طاهر – مهرشهر کرج

    امامزاده طاهر – مهرشهر کرج امامزاده طاهر نام امامزاده ای است در نزدیکی شهر که به خاطر گورستان همجوار آن که مدفن بسیاری از هنرمندان و روشنفکران است و مشهور است. این مکان در مسیر اتوبان کرج – قزوین بعد از پل مهرشهر واقع شده است.در قسمت شرقی شهرک دریا و شمال باغ سیب مهرشهر…