گویش مردم اردبیل | گردشگری ایران

زبان و گویش مردم اردبیل

زبان و گویش مردم اردبیل

      قبل از مهاجرت آریایى‏ها به ایران، زبان مردم اردبیل، زبانى بومى بوده است. پس از استقرار مادها در اردبیل، زبان اوستایى در این استان رایج مى‏ گردد. در دوره هخامنشیان زبانى فارسى ادامه مطلب