گردشگری ایران

برچسب: گچسر

  • غار یخ مراد – گچسر

    غار یخ مراد – گچسر

    غار یخ مراد – گچسر غار یخ مراد در حوالی روستای آزادبر و روستای کهنه ده در منطقه گچسر و جاده چالوس می باشد.فاصله این غار از تهران در حدود 65 کیلومتر می باشد.دریچه ی ورودی این غار در ارتفاعات کوه های منطقه واقع شده است و مسیر غار عموما شیب دار و رو به…

  • روستای شهرستانک – گچسر

    روستای شهرستانک – گچسر

    روستای ییلاقی شهرستانک – گچسر شهرستانک روستای کوهستانی در شمال کوه توجال است.     شهرستانک  روستاییی است تاریخی و ییلاقی که ناصرالدین شاه قاجار آن کاخ مخصوصی داشت که امروزه به کاخ شهرستانک معروف است.   ناصرالدین شاه در شهرستانک هر سال مراسم آشپزان به راه انداخت.اعتماد السلطنه در کتاب خاطرات خود در این…