گردشگری ایران

برچسب: یخچال بیارجمند

  • یخچال بیارجمند،سمنان

    یخچال بیارجمند،سمنان

    یخچال بیارجمند،سمنان ساخت یخچالها در ایرانزمین بسیار متداول بوده است و بسیاری از مردم با یخچال شهرهای گردشگری همچون یزد و کرمان آشنایی دارند. یخچال بیارجمند نیز با همان کارکرد ایجاد شده و سالهای سال یخ مورد نیاز فصل گرم را برای مردم روستا تامین می کرده است. در فصل سرما آب کاریز را روانه […]