گردشگری ایران

برچسب: ییلاقی

  • روستای شهرستانک – گچسر

    روستای شهرستانک – گچسر

    روستای ییلاقی شهرستانک – گچسر شهرستانک روستای کوهستانی در شمال کوه توجال است.     شهرستانک  روستاییی است تاریخی و ییلاقی که ناصرالدین شاه قاجار آن کاخ مخصوصی داشت که امروزه به کاخ شهرستانک معروف است.   ناصرالدین شاه در شهرستانک هر سال مراسم آشپزان به راه انداخت.اعتماد السلطنه در کتاب خاطرات خود در این […]