گردشگری ایران

برچسب: 5 نکته برای داشتن سفری سالم

  • 5 نکته برای داشتن سفری سالم

    5 نکته برای داشتن سفری سالم

    وقتی تصمیم می‌گیرید کوله‌بار سفر را ببندید، به چه نکته‌هایی دقت می‌کنید؟ به وسیله سفر؟ هزینه سفر؟ محل اقامت؟ مدت اقامت؟ به همسفران‌تان؟ به هوا و نیازهای پوشاکی خود و خانواده؟ اما آیا به نحوه تغذیه خود و خانواده در مسیر سفر و مقصد هم فکر می‌کنید؟ به اینکه چه غذایی برای مسیر و چه […]