گردشگری ایران

برچسب: European Air Transport Association

  • ياتا | انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

    ياتا | انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

      تاریخچه یاتا یاتا (IATA؛ مخفف کلمهٔ انگلیسی International Air Transport Association) انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی. سازمانی است بین‌المللی، متشکل از بسياری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانا بنیان نهاده شدتا به حل مسائلی كه در اثر گسترش سریع حمل و نقل…