گردشگری ایران

برچسب: Travel Medicine

  • معرفی کتاب (Medical Tourism،گردشگری سلامت/پزشکی)

    معرفی کتاب (Medical Tourism،گردشگری سلامت/پزشکی)

    Medical Tourism (گردشگری سلامت/پزشکی)بخش هفتم و فصل 39 از کتاب Travel Medicine در چاپ چهارم می باشد که برای سال 2019 و از صفحه 371 تا 375 این کتاب را تشکیل می دهد.   نویسندگان این بخش از کتاب:  Joanna Gaines  و   C.Virginia Lee    چکیده این بخش از کتاب: گردشگری سلامت/پزشکی به عنوان…