گردشگری ایران

برچسب: قلعه حاجی خان استان یزد

  • قلعه حاجی خان اسفندآباد

    قلعه حاجی خان اسفندآباد

    اسفند آباد در مرکز دهستان اسفندار ، بخش بهمن واقع شده است. در بخش بهمن ابرکوه چندین قلعه وجود داراد. قلعه حاجی خان از دیگر قلعه های به جامانده استوار تر است. این قلعه متعلق به دوره های ساسانی، زندیه، افشاریه و قاجار می باشد. قلعه در نزدیکی قنات نصرت آباد بنا شده است. قلعه…