گردشگری ایران

برچسب: TSA

  • آوردن چه چیزهایی به هواپیما ممنوع است؟

    آوردن چه چیزهایی به هواپیما ممنوع است؟

    برای ایمنی و امنیت سفرهای عمومی، TSA، اداره هوانوردی فدرال(FAA)و یا خطوط هوایی آوردن اقلام خاصی را به داخل هواپیما ممنوع کرده اند. برای کمک به شما تا در بازرسی دچار مشکل نشوید ، لیست این اقلام را در زیر آورده ایم. برای اطلاع بیشتر  مسافرین، شما می توانید از ابزار «Can I Bring….?» بر…