گردشگری ایران

ارائه الگوي مناسب توسعه گردشگري در کلاردشت

کلاردشت

نویسنده: حميد ضرغام بروجني، علي دلشاد

چکیده:

بررسي روند توسعه مناطق و مقصدهاي گردشگري کشور نشان دهنده عدم وجود توسعه مطلوب و الگو- مدار است. اين امر، موجب توسعه گردشگري، بدون توجه به مباحث عرضه و تقاضا شده است، به نحوي که زيرساخت ها و تاسيسات گردشگري ايجاد شده در برخي مناطق و مقصدها مازاد بر تقاضا است و در ديگر مناطق و مقصدها به دليل فزوني تقاضا، عرضه گردشگري پاسخگوي نيازهاي گردشگران نيست. اين موضوع باعث فشار بسياري بر عوامل زيرساختي و محيطي مناطق و مقصدهاي گردشگرپذير (از جمله کلاردشت) شده، آن ها را به سوي افول سوق مي دهد.
شناخت الگوها و معرفي مولفه هاي تاثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي، به علاوه تعيين ويژگي هاي گردشگري کلاردشت، به منظور معرفي الگوي مناسب توسعه گردشگري آن، هدف اين تحقيق است. براي شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي از شيوه دلفي، براي رتبه بندي آن ها از اسلوب آماري فريدمن و براي ارزيابي و انتخاب الگوي مناسب توسعه، از روش ارزيابي ماتريسي (کمي و کيفي) استفاده شده است.

كليد واژه: مقصد تفرجگاهي، الگوي توسعه، کلاردشت، عرضه و تقاضاي گردشگري، روش دلفي، روش ارزيابي ماتريسي

100949339398

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *