گردشگری ایران

بازی های محلی و قدیمی بندرعباس

بازی و سرگرمی های دوران کودکی که بخش شیرین زندگی هر فرد را در بر می گیرد، یکی از بخش های فراموش نشدنی زندگی هر فرد را تشکیل می دهد بازی هایی که در زیر به آنها اشاره شده است تنها قسمتی از فرهنگ فراموش شده در بین بچه های امروزی است، جالب است بدانید در گذشته برخی از این بازی ها در بین افراد تا سن 40 سالگی نیز رواج داشته است.

بسیاری از پسر بچه ها در استان هرمزگان غالبا این بازی ها را در دوران کودکی انجام می داده اند ،که رفته رفته با گذشت زمان تقریبا این بازی ها فراموش شده اند اسامی برخی از این بازی ها به شرح زیر است:
بازی کلمچا، دار توپا ، کتالا ،علی دزا، کل شیطونا، تیله یا ، هفت سنگ بالا،کنجا کنجا،دزا،گوپا،لپنگا، دارمغا،مالوکا .

 

آشنایی با بازی کلمچا :

بازی محلی هرمزگان1

 

این بازی در گذشته به دو روش صورت می گرفته ،روش اول : در این حالت دو تیم در دو طرف مقابل یکدیگر قرار می گرفتند یک تیم د ر بالا و تیم دیگر در پایین منطقه بازی استقلال می یافتند.

ابزار بازی و نحوه ی اجرای آن
کلمچ : چوبی نیم وجبی و نوک تیز است، که به وسیله چوب 50 سانتی بنام گبه به طرف تیم زیرازوسط کلمچ که در روی زمین دروسط چاله 5سانتی متری است ، پرتاپ می شده اگر تیم زیر کلمچ را در هوا با دست می گرفتند تیم زیر بالا می آمد ، درغیراینصورت در نقطه توقف کلمچ بازیکنان تیم زیر به طرف گبه ،کلمچ را پرت می کردند اگر به گبه برخورد می کرد ، نفر بالایی می سوخت وهمین طور تا نفر آخرادامه می یافت .

در صورت برخورد نکردن کلمچ با گبه هرجایی که کلمچ می افتاد بازدن گبه به نوک آن جهش به طرف عمود می گرفت وبه طرف افقی ضربه ای دیگرمی زدند که این کار سه بار تکرار می شد واگر اشتباه می کرد امتیازاتی به تیم زیر داشت، مثلا خوردن گبه به زمین کت می شد یعنی تیم زیر بعدا می توانستند با پرتاب روی پا کلمچ رابه زچاله نزدیک کنند اگربا چرخش عمودی روی خاک می رفت تیم زیر روی یک پا کلمچ رادرگوش می گرفت وبه گبه نزدیک می کرداگر باچرخش افقی روی خاک می رفت تیم زیر روی یکپا کلمچ رادرروی سر می گرفت وبه گبه نزدیک می کردودر صورت حداقل یکبار صحیح زدن از کلمچ تا چاله قدم می زدند.

 

 

بازی محلی بندرعباس2

 

مثلا اگر مجموع قدم ها تاعدد صد می رسید تیم بالایی برنده می شد وتیم زیری بازنده تنبیه می شد.
دومین روش بازی کلمچا این است که به جای چاله خطی دایره ای می کشیدند وآن را به اصطلاح مالک می دانستند و تیم بالا بادست کلمچ را گرفته و با گبه به طرف تیم زیر پرتاب می کردند ، تیم زیر موظف بود کلمچ را درون خط می زد وتیم بالا به نحوی مانع این کار می شد و نمی گذاشت درموقع حرکت کلمچ وارد خط بشود ،اگر بی حرکت در خط جا می گرفت آن شخص بازنده می شد.

بازی رمازا یا رمبازا :

این بازی در محیط های نرم و خاکی و در ساحل انجام می شود.

 

 

بازی محلی بندرعباس3

 

ابتدا شرکت کننده گان را به دو گروه تقسیم می کنیم وبعد از اینکه قانون بازی را مشخص کردیم دو خط را جهت تعیین محوطه رقیبان می کشیم هر دو گروه در پشت خط ها می ایستند.

بازی به صورت گروهی و انفرادی آغاز می شود مبارزه به صورت نفر به نفر آغاز می شود نفرات با یک دست یک پای خود را می گیرند و با هل دادن باید یکی از رقیبان به زمین بخورد نفرات بازنده و برنده شمرده می شوند در حین بازی نباید پنجه های یکدیگر را بگیرند و با سر به یکدیگر بزنند به صورت گروهی همه ی دو گروه می توانند مبارزه کنند و تعداد نفراتی که از هر گروه بیشتر باقی بمانند برنده می شوند. نفرات بازنده باید در فاصله ای معین افراد برنده را سواری دهند.

هدف ازاین بازی ایجاد محیط مساوی برای رقابت سالم،تقویت عضلات دست و پا و بوجود آمدن روحیه جنگندگی ،نشاط و به یکدیگر است.

 

بازی دارتوپا

هدف بازی: افزایش سرعت چابکی و قدرت عکس العمل

 

بازی بندرعباس4

 

 

وسایل بازی : دار یا چوبی به طول 50 سانتی متروقطر3 الی 5 سانتی متر یک عدد توپ که معمولا پارچه ای است و زمینی مسطح تقریبا به طول 50 متر و عرض 30 متر
در این بازی دار به معنی چوب می باشد و نوغ توپی که استفاده می شود معمولا بدین شکل است که درون یک جوراب کهته را تا نیمه پر از تکه های پارچه و یک عدد سنگ گرد و کوچک می کنند و بقیه جوراب را درون ان می دوزند و سپس با استفاده از تکه پارچه های رنگی و دوختن ان به توپ آن را رنگی رنگی می کنند که به زبان محلی به آن توپ گلباچی گویند که از نخ های ضخیم رنگی نیز ساخته می شود.

شرح بازی :
ابتدا از زمینی مستطیلی شکل حدودا به طول 50 متر و عرض 30 متر را در نظر می گیرند ابتدای زمین در وسط حط عرضی نقطه شروع بازی است و در انتهای آن محلی را یه عنواو دکه یا ایستگاه تعیین می کنند پس از آن دو نفر به عنوان اسا یا استاد تعیین می شوند و شروع به انتخاب مرد یا یار می کنند پس از مشخص شدن گروه ها هر گروه به تعداد نفرات توپ را بار می کنند ( مانند عمل روپایی در بازی فوتبال امروزی ) هر گزوه که بیشتر توپ را بار کرد شروع کننده بازی است و می بایست به توپ ضربه وارد کند و اصطلاحا در زمین بالا ( محل زدن توپ) و گروه دیگر در زمین پایین یا جاییکه می بایست توپ را بگیرند قرار می گیرند

برای انجام بازی هر مرد یا یار که معمولا دوبار حق زدن توپ را دارد با یک دست توپ را به هوا پرتاب می کند و با دست دیگر با دار به توپ ضربه می زند در اینجا دوحالت پیش می آید . اگر این فرد موفق به ضربه زدن شد و گروه مقابل نتوانستند توپ را در هوا بگیرند می بایست خود را به انتهای زمین رسانده و با لمس دکه به محل شروع بازی باز گردد در این هنگام نباید توسط گروه مقابل با توپ زده شود همچنین او می تواند در صورت مساعد نبودن موقعیت فرار در دکه بماند و در فرصت دیگری که توسط یکی از دیگر از یاران خودش با زدن توپ فراهم می شود به ابتدای زمین برگردد .

و اما در ادامه می خواهیم شما را با بازی هایی که مخصوص دختران بوده است آشنا کنیم اسامی برخی از این بازی ها به شرح زیر است:

بازی دبه یا، چهم مروختا (قایم موشک) ،خالیا، شیطون برشتا،کاکا پلینگا ،دستم چلیکا،مایه یا، راحتا،کلیمیا

 

بازی دبه یا :

بازی محلی بندرعباس5

 

با پنج وگاهی تا صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ می کردند وبعد برای اولین بار یکی وبعد دوتا دوتا سه تا وچهار تااز زمین برداشته به نحوی که دیگر سنگها تکان نخوردهمراه با سنگ پرتاپ شده می گرفتندووقتی این کار انجام می شد همه سنگها پشت دست ریخته باز هم به هوا پرتاپ می کردند واز هواآنرا می گرفتند هر چند تا می شد آنر ثبت می کردند ووقتی مثلا به صد می رسید آن تیم یا شخص برنده بود.

 

 

بازی محلی بندرعباس6

 

بازی جوکیا :

جوکو که همان تاب بازی است حتی در روز عید نه تنها دختران کوچک بلکه زنان بزرگ هم در باغچه(مهرغ) جمع شده وبازی جوکویا انجام می دادند .

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *