گردشگری ایران

بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

کهک قم

 

 

نویسندگان

1سیمین تولایی؛ 2وحید ریاحی ؛ 3حسن افراخته؛ 4احمد شعبانی
1استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
2استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
3استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

گردشگری روستایی در استان قم که قابلیت ویژه‎ای در گردشگری مذهبی دارد، پدیده‎ای نامتعارف جلوه می‎کند، اما این استان با داشتن 88/93 درصد شهرنشینی، دارای آلودگی‎های هوا و حاشیه‎نشینی و اسکان غیر رسمی در شهر قم است که در گرایش شهروندان به گردشگری روستایی مؤثر است. بخش کهک قم با روستاهای ییلاقی، از مقاصد شهرنشینان برای گردشگری روزانه و گاه موقت چندروزه است. روستاهای مورد بررسی با وجود جاذبه‎های طبیعی و انسانی در بُعد منطقه‎ای، نتوانسته‎اند از فرصت گردشگرپذیری موجود برای توسعۀ گردشگری روستایی و درنهایت توسعۀ روستا موفق عمل کنند. پژوهش پیش رو با استفاده از روش پیمایشی، کتابخانه‎ای و مطالعات میدانی و با در نظر گرفتن دیدگاه سه گروه مشارکت‎کننده (گردشگران، مسئولان و خانوار ساکن)، راهبردهایی را برای توسعۀ گردشگری روستاهای هدف ارائه کرده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 874 خانوار ساکن، بیش از 10000 نفر گردشگر سالانۀ روستاهای مورد مطالعه و 25 مسئول در زمینۀ گردشگری است که با استفاده از نمونه‎گیری کوکران 267 نفر از ساکنان روستا، 306 نفر گردشگر و 25 مسئول برای جامعۀ نمونه انتخاب شده‎اند. یافته‎های پژوهش، کمبود زیرساخت‎های لازم، ازجمله مکان‎های اقامتی، پذیرایی، رفاهی و ضعف مدیریت درزمینۀ توسعۀ گردشگری را نشان می‎دهد. بررسی نتایج و تحلیل‎ها از افزایش آسیب زیست‎محیطی، به‎دلیل نامناسب بودن عوامل زیرساختی و ضعف سرمایه‎گذاری در این بخش برای استفاده از آثار مثبت گردشگری روستایی در پیشبرد توسعۀ روستایی حکایت دارد.

کلیدواژگان

استان قم؛ بخش کهک؛ توسعۀ پایدار روستایی؛ گردشگری پایدار؛ گردشگری روستایی؛ مدلSWOT

100949339398


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *