دسته‌ها
مقالات و دانستنی های گردشگری

تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

گردشگری مذهبی

 

تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

تقوایی مسعود*,موسوی سیدعلی,غلامی بیمرغ یونس

* گروه جغرافیای، دانشگاه اصفهان

امروز به دلیل اثرات چشم گیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می گردد. شهرستان ممسنی با وجود قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری فراوان همچنان برای گردشگران ناآشناست، لذا شناخت جاذبه های گردشگری این شهرستان و برنامه ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرستان ضروری به نظر می رسد. هدف از نگارش این مقاله «تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان ممسنی» است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع (تحلیلی، توصیفی و پیمایشی) است. جامعه آماری در این تحقیق را کل گردشگران مکان های مذهبی شهرستان نورآباد ممسنی تشکیل می دهد که تعداد آنها در سال ۱۳۸۶ بر اساس اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ممسنی ۴۰۰۰۰ نفر برآورده گردید که از این تعداد بالغ بر ۳۸۰ نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ طراحی و اجرا شده است. برای نشان دادن پراکنش فضایی اماکن مذهبی شهرستان از نرم افزارArcGIS   استفاده شده است، همچنین تکنیک های مورد استفاده در این تحقیق، می توان از x2  (کی دو یا کای اسکور)، همبستگی اسپیرمن و کندال نام برد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در جهان امروز و نقش مکان های مذهبی در جذب گردشگران و تاثیر آن بر توسعه مناطق مختلف که یک نمونه از آن شهرستان ممسنی در استان فارس است که دارای امامزاده های بسیاری می باشد که با نگاه مدیریتی به این منطقه و برنامه ریزی صحیح برای این خطه از کشورمان، شاهد احیای مکان این امامزاده ها و محیط پیرامون آن می باشیم و در نهایت محیطی مناسب جهت جذب گردشگران مذهبی و رفع بخشی از مسایل شهرستان نورآباد ممسنی باشیم.

کلید واژه: گردشگری مذهبی، قابلیت های توسعه گردشگری، نورآباد ممسنی، پراکنش فضایی

100949339398

از زهرا مرادی (مدیر سایت)

من یک آدم کاملا عادی و معمولی هستم که عشق به کشورم ایران و گردشگری آن دارم که این عشق باعث شد این سایت را در سال ۱۳۹۲ با دوست عزیزم و یک تن از عزیزانم (حامی همیشگی این سایت) ، راه اندازی کنم.این سایت به هیچ نهاد دولتی، سازمان و یا شرکت خصوصی وابسته نیست و کاملا شخصی و خودجوش می باشد و هیچ پشتوانه ی مالی پشت این سایت وجود ندارد و تا الان با هزاران بالا و پایین های اقتصادی، این سایت را سرپا نگه داشتم و آن هم فقط به خاطر تعلق خاطر من به این سایت (مانند فرزندی برای من) و مهمتر از همه خدمت و آگاهی رسانی در زمینه گردشگری به مردم عزیز ایران می باشد. نمی دانم تا چه حد رضایت بازدیدکنندگان عزیز را فراهم کنم ولی تا آنجایی که در توانم باشد، به این کار ادامه خواهم داد.